Przedszkole nr 18

Oferta edukacyjna

Podczas pobytu dzieci w naszym przedszkolu dajemy im możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia takie jak:

 

Religia

Zajęcia logopedyczne

Język angielski- program DWUJĘZYCZNE DZIECI

Zajęcia z religii przygotowują dzieci do przeżywania uroczystości i świąt roku liturgicznego. Na zajęciach wprowadzane są również podstawowe znaki i gesty liturgiczne. Dzieci uczą się poprzez zabawy ruchowe, taniec, śpiew, zagadki, twórcze działanie, inscenizacje, wspólne recytowanie, rysowanie i malowanie.

 

Dzieci objęte pomocą logopedyczną uczestniczą w zajęciach logopedycznych. Na przełomie września i października w przedszkolu są przeprowadzane przesiewowe badania mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłaniane są dzieci, które uczestniczą w zajęciach usprawniających narząd mowy. Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 45 min. i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka.

 

 

 

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie w każdej grupie. Zajęcia są prowadzone w formie zabawy, w młodszych grupach przy współudziale czterech sympatycznych Żuczków (Baby Beatles), które dzień po dniu oswajają dzieci z językiem angielskim, by już wkrótce mogły być określone mianem DWUJĘZYCZNYCH DZIECI. Do pozostałych grup chętnie zaglądają filmowi przyjaciele Tom i Keri (również z programu Dwujęzyczne Dzieci), którzy z dużym zaangażowaniem odkrywają przed przedszkolakami swój bajkowy świat.

 

Uczymy się piosenek, rymowanek, słuchamy opowiadań i sami przygotowujemy krótkie dialogi. Używamy niekonwencjonalnych sposobów by poznać język obcy: tworzymy portrety rodzinne przy użyciu kaszy, ryżu, makaronów i orzechów; tworzymy żywe kompozycje z liści, owoców. Swoją wiedzą chętnie dzielimy się na ważnych uroczystościach, ostatnio swoim występem po angielsku wzbogaciliśmy Dzień Babci i Dziadka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszym przedszkolu organizowana jest również pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce oraz dla rodziców potrzebujących wsparcia. Pomoc ta realizowana jest w formach takich jak:

-zajęcia specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

-porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli,

-zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.