Przedszkole nr 18

O przedszkolu

Przedszkole Nr 18 w Siemianowicach Śląskich znajduje się przy ulicy 1-go Maja 3a. Posiada również oddział przedszkolny mieszczący się w ZS Nr 1 w dzielnicy Bańgów przy ul. Szymanowskiego 11. Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. W siedzibie głównej zorganizowano sześć oddziałów dla dzieci, natomiast w ZS Nr 1 jeden oddział.

 

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane, szczęśliwe i z chęcią chodzą do przedszkola. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

 

Nasze przedszkole zapewnia:

 

kompetentnych nauczycieli i wychowawców

opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji

warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji

poszanowanie praw dziecka

funkcjonalne i estetyczne sale zajęć

codziennie zajęcia z j. angielskiego

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. W naszym przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego: „18-Nasz Program”, autorstwa nauczycieli naszego przedszkola, zgodny z podstawą wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r, a w nim:

 

treści programowe pt. „ROŚNIJ ZDROWO, BAW SIĘ WESOŁO”. Program ten polega na wzbogacaniu umiejętności dziecka, podnoszeniu wydolności i sprawności fizycznej połączonej z naturalną spontanicznością, która rozwinie swobodę działań a jednocześnie umożliwi zdobywanie nowych doświadczeń i przeżyć oraz wyzwoli naturalną potrzebę bycia z innymi dziećmi.

treści ekologiczne pt. „Poznaję duży świat małymi oczami “

prowadzimy również zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pt. “Bezpieczny przedszkolak”, dzięki któremu dzieci w praktyczny sposób nauczą się jak postępować w sytuacjach zagrożenia.

nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności – “Dwujęzyczne Dzieci”

W organizacji procesu edukacyjnego preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu działaniu dziecka. W naszej pracy stosujemy więc następujące metody stymulujące rozwój dzieci:

 

Edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, jej celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie ich do szkoły.

Metoda ruchu rozwijającego dla dzieci Weroniki Sherborne: wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Celem tej metody jest doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego, kontaktu społecznego, poznanie własnego ciała.

Pedagogika zabawy Celestyna Freineta, która dysponuje metodami ułatwiającymi kontakty pomiędzy poszczególnymi członkami danej grupy na bezpiecznym, zaakceptowanym przez wszystkich poziomie.

Tańce integracyjne Klanzy, które mają na celu stworzenie sytuacji do spontanicznych zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem elementów tańca, muzyki np. irlandzkiej oraz przyborów takich jak: chusta, tunel

Metoda Bati Strauss polegająca na instrumentalizacji, wybijaniu rytmu i tańczeniu utworów wg opowieści muzycznej z całą grupą.

Metoda „Dobrego startu” M. Bogdanowicz, której założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno-motorycznej.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.